ZARZĄDWALDEMAR MARCINIAK - Prezes Zarządu

MAREK SKRZYPCZAK - Członek Zarządu Wybrany przez Załogę